Úvod > Ponuka práce > Administratíva > Referent/ka cestovnej kancelárie Piešťany

Referent/ka cestovnej kancelárie Piešťany

Ďalšie ponuky v kategórií

Pracovná oblasť:
Administratíva
V meste:
okres Piešťany
Možný termín nástupu:
dodhodou
Ponúkaný druh pracovného pomeru:
Hlavný
Ponúkame:
- zaujímavá a dynamická práca v mladom kolektíve

- účasť na zahraničných študijných cestách

- zamestnanecké zľavy a cenové zvýhodnenia na dovolenky a letenky
Náplň práce:
Ponúkaný plat:
650€ + Odmeňovací systém na základe plnenia plánu.
Vhodná pre absolventa:
Áno
Podmienky výberového konania:
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte na mailovú adresu: personalne@ba.satur.sk.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.Zaslaním (emailovou správou alebo listovou zásielkou) alebo osobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ SATUR TRAVEL, a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava, IČO: 35 787 201 vo svojich informačných systémoch spracúval osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcom v tretích krajinách. K profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučne v súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, bankám, poisťovni.Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov právnym základom spracúvania, je jeden rok odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

a) emailovou správou zaslanou na adresu personalne@ba.satur.sk,

b) telefonicky na tel.č.0903 696 209

c) listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy .
O spoločnosti:
Sme najväčšou slovenskou cestovnou kanceláriou s dlhoročnou tradíciou, s ktorou každoročne do viac ako 130 krajín sveta a kedykoľvek počas celého roka cestuje 90 000 spokojných klientov. V rámci produktového portfólia ponúkame pobytové a poznávacie zájazdy v Európe aj exotike, rodinné dovolenky, okružné plavby, lyžovačky, wellness pobyty, letenky a pod značkou Satur by Exclusive aj pobyty pre náročnejšiu klientelu. Svojim klientom sme k dispozícii prostredníctvom siete 50 pobočiek po celom Slovensku.
Kontakt:
Viac informácií
Dátum pridania:
22.7.2018
Počet videní:
165