Lekár - anestéziológ

Pracovná oblasť:
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V meste:
Bratislavský kraj
Možný termín nástupu:
Dohodou
Ponúkaný druh pracovného pomeru:
Hlavný
Ponúkame:
Náplň práce:
Ponúkaný plat:
Dohodou
Vhodná pre absolventa:
Áno
Podmienky výberového konania:
Ak Vás naša ponuka zaujala, zašlite prosím Váš životopis na doleuvedenú e-mailovú adresu. V predmete správy nezabudnite, prosím, uviesť názov pozície o ktorú sa uchádzate.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVV súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov Vás informujeme o nasledovnom:Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom vo Vašom životopise bude spracúvať vo svojom informačnom systéme prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť Euromedix, a.s., Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 946 792, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 3647/B. Euromedix, a.s. týmto spracúvaním poverila sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3721/B. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je účasť vo výberovom konaní na obsadenie pracovnej pozície anestéziológ. Vaše osobné údaje obsiahnuté vo Vami zaslanom životopise nám poskytujete dobrovoľne a nebudú žiadnym spôsobom zverejňované.V súvislosti s ochranou osobných údajov máte práva zakotvené v ustanoveniach § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z., a to najmä, ale nielen:Právo písomne vyžadovať od prevádzkovateľaa) potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.a ďalšie práva uvedené v citovaných ustanoveniach zákona č. 122/2013 Z. z.
O spoločnosti:
Staňte sa súčasťou ProCare.
Našim poslaním je od roku 2007 preto poskytovať nadštandardnú zdravotnú službu našim pacientom kvalitne a najmä včas. Budujeme lepší systém, nastavujeme interné procesy v poliklinikách a vyberáme lekársky a zdravotnícky personál tak, aby sme našich pacientov liečili bezodkladne, odborne, bezpečne a kvalitne.
Kontakt:
Podrobnosti
Dátum pridania:
29.1.2018
Počet videní:
148