Úvod > Festivaly > HELMUT HAUSKELLER, panova flauta / Nemecko

HELMUT HAUSKELLER, panova flauta / Nemecko

Dalšie akcie v kategórií

HELMUT HAUSKELLER, panova flauta / Nemecko
Dátum:
16.8. - 16.8.2019
Čas konania:
19:00
Názov:
HELMUT HAUSKELLER, panova flauta / Nemecko
Miesto:
Nábrežie Ivana Kraska 1
Usporiadateľ
Dom umenia, Piešťany
Popis akcie:
HELMUT HAUSKELLER, panova flauta / Nemecko
STANISLAV ŠURIN, organ / Slovensko
ORGANOVÉ DNI V PIEŠŤANOCH 2019
XX. ročník medzinárodného festivalu
Program:
Vladimir Vavilov (1925 – 1973)Ave Maria (Caccini)
Pestrý levočský zborník – Slovensko (1660 – 1670)Ján Valach (výber a organová transkripcia, 1956)
Michel Corrette (1709 – 1795)Suita C durRondeau / Tambourin / Rondeau / Menuet I-III / Fanfare
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)Prelúdium a fúga a mol, BWV 543Chorál „Jesus bleibet meine Freude”, BWV 147
Leoš Janáček (1854 – 1928)AdagioPostludium
Malte Rühmann (1960 – 2008)Die Verheißungen der Sehnsucht (Túžobné očakávania)(skomponované v roku 2007 pre H. Hauskellera)
Petr Eben (1960 – 2013)Final (Musica dominicalis)
Päť ľudových piesní(Čile, Kuba, Írsko, Rumunsko, Ukrajina)
 Helmut Hauskeller sa narodil v Berlíne. Je považovaný za jedného z najznámejších hráčov na panovu flautu v Nemecku. Už v 14-ich rokoch ho natoľko očarila hra virtuózov Simiona Stancu a Gheorgha Zamfira, že si začal ieto nástroje sám vyrábať a následne na nich hrať. Zároveň študoval hru na flautu a spev. Workshops a kurzy, ktoré čiastočne vedie, ho uvádzajú viac do tajomstva tohto jednoduchého, ale zároveň dokonalého hudobného nástroja z bambusového dreva. Od roku 1989 realizoval množstvo CD, rozhlasových a televíznych nahrávok. Koncertne vystupuje väčšinou s organom, ale aj s rôznymi ansámblami a orchestrami v rámci celého Nemecka, ale aj v zahraničí (Anglicko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Taliansko, Švajčiarsko, Poľsko, Slovensko, Nigéria, USA). Svojou hrou inšpiroval mnohých umelcov, maliarov a skladateľov, napríklad amerického skladateľa Eugene Wilson Hancock, berlínskeho Manfreda Schlenkera a Renate Greubel, ako aj Malte Rühmanna.
Stanislav Šurin sa narodil v roku 1971 v Trnave. Študoval hru na organe a cirkevnú hudbu na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede profesora Ivana Sokola a súkromne u profesora Johanna Trummera v Grazi. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniu, s ktorou uviedol viaceré skladby pre organ a orchester. Sólisticky účinkoval v roku 2000 aj National Symphony Orchestra Taiwan pri premiérovom uvedení Janáčkovej Glagolskej omše na Tchajwane. Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku, Kanade, Ruskej federácii, Uzbekistane, Kazachstane, Japonsku a Hong Kongu. Na svojom konte má niekoľko sólových organových nahrávok. Je zakladateľom a organizátorom viacerých organových festivalov na Slovensku. V rokoch 2006 – 2008 pôsobil vo funkcii Diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických organov a pri stavbách nových organov. Tejto problematike sa venuje aj ako publicista a organizátor. Venuje sa aj kompozícii. Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty. V roku 2011 mu vyšiel spevník a CD jeho liturgických skladieb Antifóny a duchovné piesne a v roku 2013 CD album jeho piesní na básne Miroslava Válka Dáma v rýchliku. V roku 2009 mu bola za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov udelená cena Sebastian. Konferencia biskupov Slovenska mu v roku 2016 udelila cenu Fra Angelica za „osobný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku“.
Objednať cez TicketPortál