Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Piešťany26.6.2019

Hudobné nešpory - SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA

Nábrežie Ivana Kraska 1

64. music festival Piešťany Hudobné nešpory - SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICAZuzana Weiserová – sopránRastislav Suchan – ...