Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Piešťany19.10.2018

J.B.Moliére : Lakomec

Nábrežie Ivana Kraska 1

J.B.Molière : Lakomec PIEŠŤANSKÉ RENDEZVOUS – 20. ročník česko-slovenského festivalu Městské divadlo BrnoJ.B. ...

Toman

Beethovenova 1, Piešťany

19.10.2018 o 17:30 hod - 2D originálna verzia 19.10.2018 o 20:00 hod - 2D originálna verzia Popis ČR SR 2018. ...