Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Piešťany31.10.2018

Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho sy

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne ...

Riadenie projektov podľa VDA

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu získajú prehľad o projektovom manažmente, oboznámia sa so špecifickými požiadavkami vybraných ...

VDA 6.3 – PROCESS AUDIT (non-licenced)

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

To ensure necessary competence of internal auditors to perform process audit in accordance with VDA 6.3 procedures and ...

VDA 6.3 - audit procesu (nelicencovaný)

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Zabezpečiť potrebnú spôsobilosť interných audítorov pre realizáciu auditov procesu v zmysle postupovVDA 6.3:2016 a ...

„Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r

PROGRAM:Zrážky zo mz:dy zamestnanca… okrem iného aj :Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech ...