Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Piešťany18.10.2018

SILNÉ REČI

Rekreačná 3

Dátum: 17.10.2018 o 19:00 hod.Miesto konania: Divadlo, PÚCHOVVystupujúci: Jakub Gulík, Michael Szatmary, Simona, Gabo ...

Králi zlodejov

Beethovenova 1, Piešťany

18.10.2018 o 17:30 hod - 2D české titulky 18.10.2018 o 20:00 hod - 2D české titulky Popis VB 2018. Kriminálna ...

Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho sy

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne ...

Riadenie projektov podľa VDA

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu získajú prehľad o projektovom manažmente, oboznámia sa so špecifickými požiadavkami vybraných ...

VDA 6.3 – PROCESS AUDIT (non-licenced)

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

To ensure necessary competence of internal auditors to perform process audit in accordance with VDA 6.3 procedures and ...

VDA 6.3 - audit procesu (nelicencovaný)

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Zabezpečiť potrebnú spôsobilosť interných audítorov pre realizáciu auditov procesu v zmysle postupovVDA 6.3:2016 a ...