Úvod > Firmy > CERVAMED s.r.o., Artériograf Piešťany

Funkcia tepien

Získaná informácia charakterizuje:

  • funkciu malých tepien, ktorých celková plocha je najväčším orgánom nášho tela,
  • tlakové pomery v hlavnej tepne (aorte) v tesnej blízkosti srdca a takto stanoviť bezprostrednú záťaž srdca,
  • pružnosť hlavnej tepny a takto na základe priemerných hodnôt stredoeurópskej populácie dokáže vypočítať tzv. arteriálny vek jednotlivca.

V ideálnom prípade takto stanovený priemerný vek tepien nepredstavuje skutočný vek meranej osoby. Touto metódou sa dajú získať dôležité informácie o funkcii buniek v cievnej stene a o pružnosti hlavnej tepny (aorty). Čím pružnejšia je stena tejto tepny, tým je aorta zdravšia.

Z praktického hľadiska sa toto 15 minútové meranie podobá viacnásobnému meraniu krvného tlaku (ďalej len KT). Počas merania sa stanovuje hodnota 12 parametrov, medzi ktorými sú aj hodnoty opisujúce stav tepien veľkého a menšieho kalibru. Je to dôležité pre to, lebo tradičné meranie TK neposkytuje dostatok informácií o stave klienta. Aj pri nižších hodnotách TK sme často konfrontovaní s dôsledkami aterosklerotických zmien a nedostatočným funkčným stavom tepien. Ochorenie môže začať už v útlom detskom veku, keď ešte nikto nepochybuje o svojom zdraví. Špeciálnym meraním TK artériografom sa nám naskytne pohľad do funkcií tepien v akomkoľvek veku.

Dátum zverejnenia: 8.6.2018